خدا را دوست دارم

خدا را دوست دارم

Join Gevo Group

خدا را دوست دارم، به خاطر این که با هر usernameکه باشم، من را connectمی‌کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که تا خودم نخواهم، مرا disconnectنمی‌کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که با یک deleteهر چی را بخواهم پاک می‌کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که این همه friend برای من add می‌گند.

خدا را دوست دارم، به خاطر این همه wallpaper که updateمی‌کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که، با این که خیلی بدم، من را log offنمی‌کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که همه چیز من را می‌داند ولی send to allنمی‌کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که می‌گذارد هر جایی که می‌خواهم invisibleبروم.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که همیشه جزء friendهام می‌ماند و من را delete و ignoreنمی‌کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که همیشه اجازه، undoکردن را به من می‌دهد.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که من را installکرده است.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که هیچ وقت به من پیغام the line is busyنمی‌دهد.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که اراده کنم، ONمی‌شود و من می‌توانم باهاش حرف بزنم.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که دلش را می‌شکنم، اما او باز من را می‌بخشد و مرا shout downنمی‌کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که passwordاش را هیچ وقت یادم نمی‌رود، کافیه فقط به دلم سر بزنم.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که تلفنش همیشه آنتن می‌دهد.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که شماره‌اش همیشه در شبکه موجود است.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که هیچ وقت پیغام no responseنمی‌دهد.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که هرگز گوشی‌اش را خاموش نمی‌کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که هیچ وقت ویروسی نمی‌شود و همیشه سالم است.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که هیچوقت نیازی نیست براش BUZZدهم.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که آهنگ حرف‌هاش همیشه من را آرام می‌کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که نامه‌هاش چند کلمه‌ای بیشتر نیست، تازه spamهم تو کارش نیست.

خدا را دوست دارم، بخاطر این که وسط حرف زدن نمی‌گوید، وقت ندارم، باید بروم یا دارم با کس دیگری حرف می‌زنم.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که من را برای خودم می‌خواهد، نه خودش.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که همیشه وقت دارد حرف‌هایم را بشنود.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که فقط وقت بی‌کاریش یاد من نمی‌افتد.

خدا را دوست دارم، به خاطر این که می‌توانم از یکی دیگر پیشش گله کنم، بگویم که ….

خدا را دوست دارم، به خاطر این که همیشه پیشم می‌ماند و من را تنها نمی‌گذارد، دوست داشتنش ابدی است.

/ 4 نظر / 7 بازدید
حامد

سلام اول شدم. خوبي؟ علي آقا خوبن؟ نوشتت خيلي باحال بود. در پناه عاشقترين عاشقان.....

الهام

سلام دخترخاله خیلی قشنگ بود... خیلی خوشم اومد... موفق باشی[ماچ]

سارا

سلام خواهر نازم چطور متوری؟ مها از خودتون هم بنویسین تازشم زود زود آپ کن تازشم از هنری هم بنویس تازشم از مشی و مشیانه هم بگو.....[لبخند]

سارا

مها خیلی تنبلی بابا جون آپ کن دیگه......