بی عنوان

نمی دونم چرا دلم گرفته؟افسوسخیلی حرف دارم ولی در عین حال هیچی ندارم که بگم

مسافرت بودم. خیلی حرفها هست که تعریف کنم ولی حوصله گفتن ندارم................

آدم یه جاهایی با وجود شلوغی دورش،بازهم احساس تنهایی میکنه.الان هم من همینطور هستم.دلم می خواهد بروم تو غار تنهاییم.مگه خانم ها نمی تونن برن تو غار تنهایی؟فقط مردها غار تنهایی دارن؟

/ 3 نظر / 6 بازدید
سارا

چرا کامنت ها باز نمیشه درست حسابی؟؟؟ پس تو هم قاط زدی بدجور .... آره؟؟

سارا

من به شما تبریک میگم که آپ کردیند...........[قهر]

دست کوچولو

غار تنهايي ... اگه بهت آرامش مي ده برو .ولي اگه ميخواد اذيتت كنه بي خيالش شو........بگو باشه[لبخند]