این منم...

مشیانه ام،همسر مشی،مادر تمامی پسران و دختران گیتی.مشی نیزپدر

تمامی دختران و پسران گیتی است.

(برگرفته از کتاب مشی و مشیانه/محمد محمدعلی)

حالا شاید بتونید حدس بزنید مشی و مشیانه کی بودند......؟متفکر

 

/ 0 نظر / 7 بازدید