پیترا

امشب آقایی همسر هوس پیتزا کرده بود..خیال باطل.

 البته چند شب بود که میگفت.دیگه امروز خیلی هوس کرد.البته باید بگم پیتزای بیرون را نه ، پیتزا دستپخت کدبانو را میخواست. خلاصه جای همه خالی،یه پیتزای پرملات درست کردم.......اوه

 خوشمزه شده بودخوشمزه و کلی همسری حال کرد البته کلی هم خورد....سبز

نوش جونت عزیزم ...........قلب 

/ 4 نظر / 6 بازدید
پریسا

منم می خوام یالا یالا واسه من هم درست کن[خوشمزه]

پریسا

آخخخخخخخخخخخخخخخ جون اول شدم[پلک]

مهـــــــــران

اگر امشب هوس پیتزا کرده چرا نوشتی هوس پیتزا کرده بود! خلاصه که فکر کنم این آقای همسر شما از ما زن ذلیل تره! آخه خدائیش هیچی پیتزای بیرون نمی شه!!!!!!!!

تینا

عشق با هم زير باران خيس شدن نيست عشق آن است که يک نفر چتر شود و ديگري نفهمد که چرا خيس نشده است. به روزم بیا[گل]